HYZMETLERİMİZ

 

Makedonya Egitim Yçin Dany?manlyk Hizmetlerimiz
• Ö?rencilerimize Makedonya üniversiteleri ve bölümleri hakkynda bilgi vermek ve bölüm seçmesinde yardymcy olmak. 
• Gerekli evraklary hazyrlamakta ö?renciye rehberlik etmek. 
• Hazyrlanan evraklary kabul etmek. 
• Onay öncesi ve sonrasy i?lemleri kontrol ve takibini yapmak. 
• Hazyrlanan evraklaryn Makedonca ya çevirisini yaptyrmak.
• Makedonya'da Noter Apostil i?lemlerini istenen ?ekliyle yaptyrmak. 
• Dy? i?leri bakanly?yndan ö?rencinin onayyny almak.
• Makedon Milli e?itim bakanly?yndan ö?rencinin onayyny almak. 
• Üniversiteye istenen belgeleri teslim etmek. 
• Üniversiteye ö?rencinin kabulünü sa?lamak.
• Üniversitelere kabul edildiklerine dair, resmi evraklary kabul etmek ve ö?renciye ula?tyrmak.
• Vize çykarylmasynda rehberlik etmek. 
• Makedonya'ya ula?ymy organize etmek - terminal ve hava limanyndan ö?renciyi almak.
• Üniversitenin yurduna yerle?tirmek. Özel yurt isteyene yardymcy olmak. 
• Kiralyk evde kalmak isteyen ö?rencilere ev bulmak ve yerle?mek konusunda yardymcy olmak.
• Üniversitenin hazyrlyk synyfyna yerle?tirmek. 
• Dil synavyna katylacak olan ö?rencilere ya­dymcy olmak. 
• Uluslararasy geçerli Dil Belgesi olan ö?rencileri birinci synyfa yerle?tirmek.
• Makedonya resmi makamlardaki oturma izni, ö?renci kimlik karty, uluslararasy ö?renci kimlik karty, sa?lyk sigortasy, polis kaydy vs. çykar­ma­ya yardymcy 
• Milli Egitimde Ö?renci dosyasy açtyrmak.
• Ö?rencinin her türlü problemiyle yakyndan ilgilenmek.
• Ö?rencinin genel ya?ama aly?masynda yar­dymcy olmak. 
• Velileri telefon, internet, posta yolu ile dersleri ve ya?amy hakkynda talep edilirse bilgilendirmek.
• Ö?renciye istedi?i lisanda dil kursu sa?lamak.
• Ö?renciye iste?i üzerine, kurs veya özel ders sa?layarak okulunu ba?aryyla bitirmesinde yardymcy olmak. 
• Erkek ö?rencilerin askerlik tecil ve tehir (erteleme) i?lemlerine yardymcy olmak. 
• Makedonya Egitim Merkezi Dany?manly?y olarak ö?rencinin genel uyum sa?lama, e?itim, sa?lyk, ileti?im .ula?ym, banka i?lemleri v.s. gibi sorunlaryyla yakyndan ilgilenmek.
• Üniversiteler arasy yatay - dikey geçi?lerde ö?renciye yardymcy olmak.

 

HakkImIzda

EuroStar Yurtdışı Eğitim Merkezi Danışmanlığı yurtdışında ve yurdumuzda başlattığı eğitim danışmanlık ve hizmetini Türkiye'de ve yurt dışında başarı ve titizlikle sürdürmektedir. EuroStar Yurtdışı Eğitim Merkezi yurtdışında bulundukları ülkelerde uluslar arası öğrencilere hizmet vermek amacı ile öğrencinin bireysel ve toplumsal yaşamın ve kademesini belirleyen kaliteye ve sürekliliğini tamamlanmayan, zamanın geri alınamayacağı gibi yarıda bırakılan hiçbir eğitimin yararlı olmayacağı, yarım bırakılan hiçbir hizmetin de faydası olmayacaktır ...
Devamı...

ILETISIM

Istanbul Merkez kayit ofisi :

Istiklal Caddesi No:49 (Mavi han ) kat:5 Taksim/ Istanbul/ Türkiye

Istanbul Tel : 0212 244 66 00

Istanbul Faks: 0212 244 66 01

Mail Adreslerimiz:
info@yurtdisindaegitim.com.tr