MAKEDONYA DİLİ

 

MAKEDONYA DİLİ

           
Makedonya’da konuşulan anadil Makedonca dilidir. Bu dil, Güney Slav dilleri kategorisinde, Doğu grubunda yer almaktadır. Bulgarca ile birçok benzerliğe sahip olduğu söylenebilir. Makedonca bilen kişiler, Bulgarcayı da rahatlıkla anlayabilmektedirler. Bu dil, bazı Balkan Slav ülkeleri tarafından, uzun yıllar boyunca yok sayılmış, bazı ülkeler tarafından ise, kendi dillerinin bir uzantısı ve değişim geçirmiş hali olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle, Türkiye’de ve diğer bazı ülkelerde yeteri kadar tanınmamıştır. Makedonca, Rusça ve Bulgarca gibi, Slav dillerinden biridir. Tarihi, 5. yüzyıla dayanmaktadır. O dönemde, Balkan Yarımadası’nda ortaya çıkmıştır. Yıllar içerisinde, diğer Balkan dilleriyle etkileşime geçerek, gelişmiştir. 15. yüzyılda, yazı dili olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlı Dönemi’ne gelindiğinde ise, Makedonca dilinin, Türkçe dilinden etkilendiği görülmektedir.
            Kiril ve Metodiy kardeşler olarak bilinen kişilerin, Makedonca dilinin bir edebiyat dili olarak gelişip, kabul görmesinde, büyük katkılarının olduğu bilinmektedir. 962 yılında, Almanların, kültürel olarak ülkesi üzerinde çok etkili olmuş olduklarını fark eden Büyük Moravya hükümdarı Rastislav, dönemin Bizans Çarı’ndan, Slav dili için çalışacak uzman kişilerin ülkesine gönderilmesini istemiştir. Bu ricası kabul edilmiştir.
Ülkeye Kiril ve Metodiy kardeşler, bu iş için gönderilmiştir. Bu kardeşler Selanik’te yaşamaktadırlar. Ülkeye gelerek, hemen çalışmalara başlamışlardır. Öncelikle, halka Hristiyanlık dinini kabul ettirmek amacı ile bir takım din kitaplarını Slav diline çevirme kararı almışlardır. Çeviriye başlamadan evvel, yeni bir alfabe oluşturmakla ile başlamışlardır. Bu alfabe, toplam 38 harften oluşmaktadır. Alfabeye Glagoliça adı verilmiştir.

Makedon Slavlarının dil ve edebiyatları konusunda planlanan gelişme, bu şekilde başlamıştır. Bu gelişmeler, Kiril ve Metodiy kardeşlerin ardından da devam etmiştir. Onların öğrencisi olan, Naum ve Ohrili Kliment geliştirmeleri devam ettirmiştir. Bu ikili, 10. yüzyılın ilk yarısında, Ohri Gölü’nün kenarında bir Slav Kültür Merkezi kurmuşlardır. Bu merkeze, Ohri Okulu adını vermişlerdir. Bu kültür merkezinde bulunanlar, dini kitapların çevirilerine ek olarak, özgün eserlere de imza atmışlardır. Orta Çağ döneminde, Doğu ve Batı arasında ciddi savaşlar yaşanmıştır. Bu savaşlar sonucunda, kilise de ikiye bölünmüştür. Buna bağlı olarak, Slavlar da, Katolikler ve Ortodokslar seklinde iki ayri gruba bölünmüslerdir. Yasamlarini farkli inanç, kültür ve siyasi görüş altında sürdüren bu iki grup, lisanlarının yazı dilinin değişik imkânlar etkisinde gelişmesine sebep olmuşlardır. 12 adet Slav dili vardır. Bunların arasında en geç gelişmiş olan Makedonca dilidir. Gelişiminin gecikmesinde en büyük etken, Bulgar ve Yunan kiliselerinin olumsuz etkileridir. Tarihin yarattığı olumsuz koşullar yüzünden, Makedon yazı dili, ancak 19. Yüzyılın sonlarında ciddiye alınmaya başlanmıştır. Dimitar Miladinov, kardeşi Konstantin, Grigor Pırlıçev, Yordan Hacı ve Rajko Jinzifov, gelişimin hızlanmasında, bu dönemde büyük katkılar yapmışlardır. Georgi Pulevski, 1875 yılında, bir sözlük yayınlamıştır. Bu sözlük, Makedonca, Türkçe ve Arnavutça’yi içermektedir. Bu sözlükte, yazar, Makedonca dilinin dilbilgisi bilgilerinin, en hızlı biçimde yazılmasının önemli olduğunu belirtmiştir. Kirste Misirkov adlı yazar, 20. yüzyılın ilk yarısında, Makedon İşleri isimli bir kitap yazmıştır. Bu kitapta, Makedonca dilinde olması gereken temel kurallardan bahsetmiştir. Bulgar, Yunan ve Sırp etkilerinden kurtulmak gerektiğini savunan yazar, milli dil için gerektiği gibi savaşılması gerektiğini belirtmiştir. Öncesinde, birçok yayınlanan eser olmasına rağmen, Makedonca dili, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra özgürce bir gelişime girmiştir. 1944 yılının yaz aylarında, Yugoslavya, Nazi Almanyası’nın baskısı altında bulunmaktaydı. Bu dönemde, bir manastırda toplanan Makedonya Halkı Temsilcileri, Makedonca dilinin, devletin resmi dili olması konusunda kesin bir karar vermiştir. Bu kararın üzerinden birkaç ay geçtikten sonra, Makedon Alfabesi resmi olarak kabul görmüştür. Sonrasında özel bir komisyon kurularak, imla kuralları yayınlanmıştır. Makedonya halkı özgürlüğe kavuştuktan ve özgür bir devlet olduktan sonra, hızla gelişmiştir. Eğitim ve kültürel alanda gelişim hızı oldukça yüksektir.
           
Makedonca öğrenmek, birçok yararı da beraberinde getirecektir. Bu dil; Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Makedonya ve Bosna Hersek’ de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla beraber, Makedonya, Arnavutluk ve Sırbistan’ da resmi dil olarak kullanılmaktadır. Dil grubunda incelendiğinde, Hint-Avrupa dilleri ana kategorisinin, Slav dilleri bölümünde, Güney Slav dilleri alt kategorisinde yer almaktadır.

            Makedonya’da üniversite eğitiminin avantajları günümüzde ayrıntıları ile bilinmektedir. Türkiye’de üniversite sınavları, gençlerin istedikleri bölümde okuyabilmeleri konusunda engel teşkil etmektedir. Hayallerindeki mesleği yapmak isteyen gençler, sınavda bu bölümü kazanamadıklarında, sadece üniversite mezunu olabilmek adına, istemedikleri bir bölümde okumaktadırlar.
Özel üniversiteler, ülkemizde herkes için bir alternatif olamamaktadır. Senelik ücretlerinin pahalı olması sebebi ile ancak belli bir gelir düzeyinin üzerinde olan aileler, çocuklarını özel üniversitelere gönderebilmektedirler. Belli bir gelir düzeyinin altında olan ailelerin çocukları ise ya hiç üniversite okuyamamakta, ya da istemedikleri bölümlerde gönülsüz okumaktadırlar.
Makedonya üniversiteleri, bu anlamda önemli bir avantajdır. Bu üniversitelerde okuyabilmek için, ne yüksek gelir düzeyi, ne de sınavda başarı gerekmemektedir. Liseden mezun olmuş gençler, hiçbir sınava tabi tutulmaksızın, istedikleri bölümlerde okuyabilmektedirler. Makedonya üniversitelerinde eğitim almanın senelik bedeli, tüm masraflar dahil, Türkiye’de 1 yıllık dershane eğitim bedeliyle neredeyse aynıdır.

            Makedonya’da üniversite eğitimi almak için, Makedonca dilini bilmek gerekmektedir. Çünkü üniversiteler eğitimleri Makedonca vermektedirler. İkinci dil olarak ise Ingilizce egitimlere de yer verilmektedir. Hazırlık Akademileri, Makedonya’da üniversite eğitimi almak isteyen kişiler için, dil eğitimini vermektedirler. Profesyonel olarak hizmet veren Yurtdışı Eğitim Merkezleri, öğrencilerini, üniversite eğitimi öncesinde, anlaşmalı oldukları akademilere yönlendirerek, Makedonca dilini en iyi şekilde öğrenmelerini sağlamaktadırlar. Dil eğitimi sırasında, isteyen öğrenciler, Makedonca diline ek olarak Ingilizce egitimini de alabilmektedirler. Ortalama 5 ay gibi bir sürede, öğrenciler, Makedonya’da üniversite eğitimini kolayca alabilecek seviyeye gelebilmektedirler.
            Makedonya üniversiteleri için, YÖK denklik vermektedir. Bu üniversitelerden mezun olan kişilerin diplomaları, Türkiye’de ve tüm Avrupa Birliği ülkelerinde kabul görmektedir. Ayrıca, Makedonya’da üniversite eğitimini tamamlayan kişiler, Slav dillerinin tamamına hakim olarak, yabancı dil konusunda da bir adım önde olabilmektedirler.   

            Makedonya’da bulunan köklü üniversitelerden birinde eğitim görebilmek günümüzde hem çok kolay hem de çok ucuz hale gelmiştir. Bu fırsatlardan yararlanabilmek için kaliteli, alanında uzman, anlayışlı ve samimi bir danışmanlık sirketine ihtiyaç duyulmaktadir. Tüm soru ve sorunlarinizda yaninizda olacak olan EuroStar Yurtdışı Eğitim Merkezi Danışmanlığı sizin tüm adımlarınızda sizin yanınızda olacaktır. EuroStar ile kariyer basamaklarını daha hızlı tırmanabilecek geleceğinizi daha güvenle planlayabileceksiniz.
 

 

                                                                                                                    

HakkImIzda

EuroStar Yurtdışı Eğitim Merkezi Danışmanlığı yurtdışında ve yurdumuzda başlattığı eğitim danışmanlık ve hizmetini Türkiye'de ve yurt dışında başarı ve titizlikle sürdürmektedir. EuroStar Yurtdışı Eğitim Merkezi yurtdışında bulundukları ülkelerde uluslar arası öğrencilere hizmet vermek amacı ile öğrencinin bireysel ve toplumsal yaşamın ve kademesini belirleyen kaliteye ve sürekliliğini tamamlanmayan, zamanın geri alınamayacağı gibi yarıda bırakılan hiçbir eğitimin yararlı olmayacağı, yarım bırakılan hiçbir hizmetin de faydası olmayacaktır ...
Devamı...

ILETISIM

Istanbul Merkez kayit ofisi :

Istiklal Caddesi No:49 (Mavi han ) kat:5 Taksim/ Istanbul/ Türkiye

Istanbul Tel : 0212 244 66 00

Istanbul Faks: 0212 244 66 01

Mail Adreslerimiz:
info@yurtdisindaegitim.com.tr