Makedonya'da E?YtYm DYLYNYN ÖNEMY

 

Egitim ö?rencisi olarak yurt dy?yna gidecek ö?rencinin belirli bir düzeyde yabancy dil bilmesi gerekir. Bunun gidilecek ülkenin dili olmasy ?art de?ildir.

Yngilizce dili Avrupa ülkeleri içinde büyük ölçüde birle?tirici bir dil olmaktadyr. Gidilen üniversitede akademisyenler Yngilizce biliyor olacaklary için ba?ka bir dilde e?itim yapylsa dahi ö?rencilere Yngilizce olarak yardymcy olunabilecektir. Synavlar Yngilizce yapylabilecektir. Bununla birlikte, gidilen okuldaki e?itim dili ve gidilen ülkenin dilini bilmek avantaj te?kil etmektedir. 
Bu anlamda ö?rencinin Makedonya'ya gitti?inde ülkenin dilini kendini ifade edebilecek ve ifade edileni anlayabilecek kadar bilmesi gerekmektedir.

HakkImIzda

EuroStar Yurtdışı Eğitim Merkezi Danışmanlığı yurtdışında ve yurdumuzda başlattığı eğitim danışmanlık ve hizmetini Türkiye'de ve yurt dışında başarı ve titizlikle sürdürmektedir. EuroStar Yurtdışı Eğitim Merkezi yurtdışında bulundukları ülkelerde uluslar arası öğrencilere hizmet vermek amacı ile öğrencinin bireysel ve toplumsal yaşamın ve kademesini belirleyen kaliteye ve sürekliliğini tamamlanmayan, zamanın geri alınamayacağı gibi yarıda bırakılan hiçbir eğitimin yararlı olmayacağı, yarım bırakılan hiçbir hizmetin de faydası olmayacaktır ...
Devamı...

ILETISIM

Istanbul Merkez kayit ofisi :

Istiklal Caddesi No:49 (Mavi han ) kat:5 Taksim/ Istanbul/ Türkiye

Istanbul Tel : 0212 244 66 00

Istanbul Faks: 0212 244 66 01

Mail Adreslerimiz:
info@yurtdisindaegitim.com.tr